Video

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ bảy, 30/03/2024 - 08:34

Sau khi đạt xã nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm hay, sáng tạo, nỗ lực phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Tiếp tục khơi dậy sức mạnh trong dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phát huy dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng đang là cách làm mang lại hiệu quả rõ rệt tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng