ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2023
Áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023


Quyết định ban hành khung giá dịch vụ, quảng cáo

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Phụ lục III
 
Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng