Tin tức

Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ năm, 11/07/2019 - 16:45

Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024

 
Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 11-7, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp.


86 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV ra mắt Đại hội và chụp hình lưu niệm
với lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQVN và lãnh đạo tỉnh

 
​Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động, lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, lãnh đạo các tỉnh bạn và 302 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân nhân trong tỉnh.
nb6-11072019.jpg
Đại biểu dự Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch  Ủy ban MTTQVN tỉnh Trần Hòa trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, dự kiến Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều khởi sắc và mang lại hiệu quả thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII cơ bản hoàn thành. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh được củng cố và tăng cường; Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.
nb7-11072019.jpg
Nhân dịp này, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam
tặng Đại hội bức ảnh Bác Hồ- Bác Tôn tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Trong 5 năm, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động trên 291 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Riêng vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 126 tỷ đồng. Từ đó, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội,….. Đồng thời chủ trì, hiệp thương phân công cùng các tổ chức chính trị - xã hội giúp đỡ hộ nghèo để ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững theo địa chỉ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào “Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 11,73% năm 2014 (theo chuẩn nghèo cũ) xuống còn còn 9,39% năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều);xây dựng và sửa chữa 207 nhà tình nghĩa, với số tiền 11,2 tỷ đồng, sửa chữa 05 nhà và trao 104 sổ tiết kiệm (trị giá 202 triệu đồng) cho các đối tượng chính sách,.... 
Đặc biệt hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp trên 162.000 ngày công, 420 tỷ đồng, hiến 475.651m2 đất,... để xây dựng cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh hiện có 59/164 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 13,7 tiêu chí nông thôn mới/xã. 
Công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức thành viên được đổi mới, linh hoạt, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Hoạt động giám sát phản biện theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị được MTTQ và tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung thiết thực. Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát hiện và kiến nghị các cấp ủy, chính quyền khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước. Hoạt động phản biện cũng được MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp triển khai ngày càng nền nếp.
nb8-11072019.jpg
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng đã phát biểu báo cáo kết quả
chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và UBND.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được và sự nỗ lực vượt bậc của Ủy ban MTTQVN các cấp tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình hành động nhiệm kỳ tới của Mặt trận cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và cập nhật, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới và coi trọng tính hiệu quả, thực chất của công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân, thông qua hệ thống Mặt trận để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, các nội dung và chương trình hành động của Mặt trận. Tiếp tục đổi mới, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận chủ trì phát động, qua đó vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống văn minh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội; thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân;…
nb9-11072019.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại Đại hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các cấp ủy Đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa việc lãnh đạo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận, chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận trong thời kỳ mới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh hoạt động hiệu quả. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ chúc mừng những kết quả to lớn mà MTTQVN tỉnh và các cấp đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, MTTQVN các cấp tiếp tục đoàn kết, nhất trí, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết  toàn dân, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở trong từng cộng đồng dân cư đến toàn xã hội, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đừng lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của MTTQVN các cấp và là nền tảng bảo đảm cho quá trình phát triển bền vững kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh,… 
 
nb10-11072019.jpg
Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
với nội dung “Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Hợp tác- Phát triển” tặng cho Đại hội

Đại hội đã hiệp thương cử 86 Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Nguyễn Cao Phúc tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. 
quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình