Tin tức

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Thứ sáu, 28/12/2018 - 16:18

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương

Sáng 28-12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Dự tại đầu cầu Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ​Trần Ngọc Căng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Bí thư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện. Nổi bật, đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, chỉ số lạm phát (CPI) được kiểm soát ở mức 3,54%. Tăng trưởng GDP đạt 7,08% vượt chỉ tiêu 6,7%; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, đời sống vật chất và tinh thần cua toàn dân được nâng cao.
Ngoài ra, ba đột phá chiến lược đạt kết quả thực chất hơn; cơ cấu lại nền kinh tế có chuyển biến rõ nét. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên cường quốc tế được nâng lên. Kết quả này tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin và khát vọng của nhân dân.
Năm 2019, Chính phủ xác định các nhóm giải pháp lớn trong năm như: Tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu GDP năm 2019 tăng khoảng 6,8%. Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Ngoài ra chú trọng phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Chấn chỉnh công tác quản lý tài nguyên, môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.
Chính phủ cũng đặt mục tiêu "bứt phá" trong năm tới với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí.
B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình