Tin tức

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII: Thảo luận, thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019

Thứ sáu, 14/12/2018 - 07:11

Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII: Thảo luận, thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019

Theo danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong trên địa bàn tỉnh được thông qua tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, năm 2019 tỉnh cần thu hồi tổng diện tích khoảng 820 ha để thực hiện 235 công trình, dự án (khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai).​Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ (điểm b, khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai) là 87 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 330 ha, trong đó đất lúa 95,78 ha, không có diện tích đất rừng phòng hộ.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thảo luận tại phiên họp

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì: “Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp danh mục dự án thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai để báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh”.
Tại điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai quy định: "Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng".
Về nguyên tắc xác định các danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất (quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai): Là những công trình, dự án được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án còn lại theo hướng dẫn tại điểm b khoản 6 Điều 67 Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014; đồng thời xác định danh mục, công trình, dự án theo nguyên tắc chỉ đạo của HĐND tỉnh tại Công văn số 518/HĐND-KTNS ngày 03/12/2014.
 
 nb13-13122018.jpg
 Giám đốc Sở TN và MT Đỗ Minh Hải giải trình, làm rõ các nội dung
liên quan đến danh mục công trình, dự án thu hồi đất năm 2019
 
 
Việc lập danh mục công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thu hồi đất, giao đất, cho​ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, các cấp, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
 
Theo thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp được UBND tỉnh trình; các đại biểu đã thảo luận và thống nhất loại 4/239 công trình, dự án phải thu hồi trong năm 2019 do UBND tỉnh trình (còn lại 235 công trình, dự như đã nêu trên), vì những công trình, dự án này chưa đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.
 
 
 
Lam Uyên-PV

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình