Tin tức

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp

Thứ năm, 13/12/2018 - 13:56

HĐND tỉnh thảo luận, thông qua các nội dung UBND tỉnh trình tại kỳ họp

Sáng 13-12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 bước sang ngày làm việc thứ 3, đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và thông qua các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp về Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017; phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.


Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 3, HĐND tỉnh
thảo luận các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp

 
​Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Trần Thị Mỹ Ái - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đọc Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2019. Theo đó, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 là 5.298 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.823 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách trung ương 1.466 tỷ đồng.
Đối với nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, sẽ phân cấp cho 14 huyện, thành phố; bố trí trả nợ quyết toán; hoàn ứng và trả nợ ngân sách; đối ứng các dự án ODA; chuẩn bị đầu tư; bố trí thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư tham gia dự án PPP; bố trí Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình ATK và bố trí triển khai các dự án.
 
nb10-13122018.jpg
Đại biểu thảo luận các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 
 
Tờ trình đề nghị giao dự toán thu ngân sách Nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do Giám đốc Sở Tài chính trình bày cho thấy, dự kiến, năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 20.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 17.150 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.600 tỷ đồng; thu vốn để bù đắp bội chi 250 tỷ đồng.
 
Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2019 khoảng 16.757 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách địa phương khoảng 14.989 tỷ đồng; chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu là 1.767 tỷ đồng. 
 
Theo đánh giá, việc giao dự toán năm 2019 đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giảm 58,9 tỷ đồng so với năm 2018; trong đó, sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề giảm 30,4 tỷ đồng; y tế giảm 26,5 tỷ đồng; văn hóa, thông tin, thể thao giảm 1,7 tỷ đồng; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác giảm 1,2 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm là do tăng tỷ lệ % tự đảm bảo về tài chính năm 2019 so với năm 2018. 
 
Cũng trong sáng nay, UBND tỉnh đã trình kỳ họp đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 4 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017- năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020.
nb11-13122018.jpg 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính giải trình làm thêm một số nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp​
 
 
Tại phiên làm việc, sau báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh đã giải trình làm rõ thêm đối với các nội dung UBND tỉnh trình kỳ họp.
 
 
 
                                                                                    Lam Uyên-PV

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình