Tin tức

Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

Thứ tư, 12/12/2018 - 14:00

Kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh

Sáng 12-12, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 bước vào ngày làm việc thứ hai, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng báo cáo  Kết quả giải quyết một số vấn đề còn tồn tại qua các phiên chất vấn, giải trình từ kỳ họp thứ  4, HĐND tỉnh khóa XII đến nay.
​Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại các khu dân cư
Đến nay, tại 61 khu tái định cư đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2006- 2013, có 2.258 hộ làm nhà kiên cố, ở ổn định thường xuyên và 55 hộ làm tạm bợ, đối phó, 268 hộ đã nhận tiền nhưng chưa làm nhà, 305 lô đất còn trống và 06 lô sử dụng làm các công trình công cộng. Đã có 2.063 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đạt tỷ lệ trên 91%); 102 hộ đang triển khai cấp giấy và 93 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (55 hộ tại Khu TĐC Tpok thôn Cả, xã Trà Hiệp và 38 hộ tại các Khu tái định cư thuộc xã Hành Tín Đông, xã Nghĩa An, xã Sơn Linh, xã Sơn Ba, xã Bình Chương, xã Trà Khê, xã Trà Phong, xã Nghĩa Thuận).
Về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vấn đề tai biến y khoa và hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân
Năm 2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh, triển khai hệ thống đăng ký khám bệnh tự động và nhất là cải cách thủ tục, quy trình khám bệnh, chuyển tuyến, ra viện theo hướng gọn nhẹ, nhanh chóng, không để người bệnh phải chờ đợi lâu.
Tiếp tục thực hiện các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” một cách thiết thực, theo chiều sâu, tránh hình thức. Phát động phong trào thi đua; tổ chức thường xuyên các hội thi tay nghề cho Điều dưỡng, hội thi quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp của cán bộ y tế. Riêng BVĐK tỉnh đã triển khai “Đội tình nguyện viên tiếp sức người bệnh”. 10 tháng đầu năm, các chỉ tiêu chủ yếu về khám, chữa bệnh đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm 2017. Đặc biệt, đã tăng cường công tác khám, chữa bệnh ngoại trú. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ tại BVĐK tỉnh và các huyện đồng bằng, công suất sử dụng giường bệnh bình quân chung cả tỉnh hơn 109,8%.
Về vấn đề tai biến y khoa, có rất nhiều nguyên nhân dẫn dến tai biến y khoa; xảy ra ngoài ý muốn trong khám bệnh, chữa bệnh mặc dù người hành nghề đã tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật. Có thể nói không phải tất cả vụ việc xảy ra sai sót đều thuộc về phía bệnh viện. Rủi ro y khoa là điều không ai mong muốn. Hiện nay ngành y tế Quảng Ngãi đang nỗ lực để khắc phục. Trong đó, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp: xây dựng chuẩn chất lượng bệnh viện, các chuẩn chất lượng quy trình kỹ thuật chuyên môn; thường xuyên thực hiện việc đánh giá, giám sát, kiểm định chất lượng bệnh viện; đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ y tế nhằm nâng cao trình độ cũng như thái độ của đội ngũ cán bộ y tế.
Cả tỉnh hiện có 1.200 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân. Ước tính hằng năm, các cơ sở y tế ngoài công lập đã khám bệnh cho hơn 2 triệu lượt người, góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân dân và giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế công lập. Nhiều cơ sở y tế tư nhân đã triển khai thanh toán BHYT, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc khám và điều trị. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc chú trọng mở rộng mạng lưới bán lẻ thuốc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để cung ứng thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân và có kế hoạch đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho các cơ sở khám chữa bệnh.
Vấn đề nợ bảo hiểm xã hội và tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội
Việc tuân thủ pháp luật về BHXH của nhiều đơn vị sử dụng lao động chưa nghiêm, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn xảy ra tại nhiều doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài dẫn đến tình trạng bán cổ phần, chuyển nhượng công ty cho các đối tác khác kinh doanh, để lại một số nợ lớn không thể thu hồi được. Các doanh nghiệp né tránh việc thanh, kiểm tra đang có xu hướng gia tăng. Các đơn vị thuộc nhóm nợ khó thu (giải thể, phá sản, chủ bỏ trốn…) và nợ chây ỳ khó thu hồi trên địa bàn tỉnh đang chiếm một tỷ lệ lớn.
Hiện nay, các doanh nghiệp nợ dựa vào quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; theo đó chỉ nộp tiền cho số lao động đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động để cơ quan BHXH chốt sổ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động, nên số tiền nợ BHXH còn lại của cả đơn vị khó thu hồi được.
Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều biện pháp; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cập nhật báo cáo nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. Tổ chức thanh tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng tại các đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức nhiều cuộc họp để bàn giải pháp thu hồi nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, giải quyết khó khăn cho người lao động tại các doanh nghiệp có số nợ đọng BHXH lớn.
Về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH năm 2018, chỉ tiêu đề ra 30% là thực hiện theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, chỉ tiêu này không khả thi trên phạm vi toàn quốc. Nội dung này Trung ương đã đánh giá, tổng kết, nhận thấy và đã thay thế bằng Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.
Năm 2018 có những khó khăn đột biến trong quá trình phát triển đối tượng tham gia BHXH như: Cải cách chính sách BHXH dẫn đến số lao động nữ nghỉ hưu trước tuổi chiếm số lượng lớn, số lượng lao động nghỉ 1 lần tăng vọt; số viên chức, công chức và người lao động trong khối Đảng, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội thoát ra khỏi hệ thống chỉ tiêu số người tham gia BHXH tăng cao. BHXH tự nguyện, bị ảnh hưởng rất lớn bởi dư luận xã hội, sự so sánh với bảo hiểm thương mại...; chính sách thụ hưởng chỉ có chế độ hưu trí và tử tuất, chưa đa dạng, phong phú, chưa thu hút được đối tượng mới tham gia. Số lao động làm việc theo thời vụ, thời gian làm việc không thường xuyên, thu nhập còn thấp nên không đủ điều kiện tham gia BHXH bắt buộc còn rất nhiều và phổ biến. Số doanh nghiệp đăng ký tăng, nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, số lao động sử dụng rất ít…
Hiện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đang chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch của tỉnh về thực hiện Nghị quyết 102 của Chính phủ, trong đó, xây dựng các giải pháp nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất, phù hợp với tình hình của tỉnh.
Về tình trạng cơ sở vật chất tại các trường đã đạt chuẩn xuống cấp nghiêm trọng, tình trạng nợ chuẩn đối với các trường đã được công nhận đạt chuẩn
UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát trường đạt chuẩn quốc gia xuống cấp; đã hỗ trợ 108,310 tỷ đồng (năm 2017) và 420 tỷ đồng (năm 2018) để khắc phục cơ sở vật chất trường, lớp xuống cấp. Vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 bố trí cho hạ tầng giáo dục là 727,740 tỷ đồng (chưa bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và trái phiếu Chính phủ) chiếm 6,1% vốn trung hạn ngân sách tỉnh, với 49 công trình. Tính cả vốn trái phiếu Chính phủ thì tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí cho giáo dục khoảng 837,945 tỷ đồng.
Đồng thời, để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, UBND tỉnh dự kiến bố trí cho các cơ sở giáo dục năm 2019, 2020 mỗi năm khoảng 500 tỷ đồng; rà soát, tự kiểm tra các trường đã đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm, lập kế hoạch và phương án đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo phân cấp và trình cấp thẩm quyền kiểm tra, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn tiếp theo.
Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương tăng cường cơ sở vật chất, bố trí đủ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường; tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp nhằm tránh tình trạng bỏ học; tăng cường huy động xã hội hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục,...
Về công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm về vệ sinh an toàn thực phẩm
Trong năm 2018, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch để triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), nhất là vào các dịp lễ, tết. Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 18.542 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 12 chợ; kết quả 2.281 cơ sở vi phạm về ATTP, xử phạt 208 cơ sở, nhắc nhở 2.059 cơ sở và 11 cơ sở chưa đến hạn xử lý; hủy sản phẩm 64 cơ sở.
Việc triển khai thực hiện Quy hoạch vùng rau an toàn và quy hoạch chăn nuôi tập trung
Nhìn chung, các dự án sản xuất rau củ an toàn đang được triển khai rộng khắp tại các huyện đồng bằng của tỉnh, với diện tích khoảng 104,4 ha. Ngoài ra, hình thành một số vùng sản xuất rau theo hướng an toàn nhưng không nằm trong diện tích quy hoạch, với tổng diện tích 136,5 ha và đã được UBND xã triển khai ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, để xây dựng ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển theo hướng hàng hóa và bảo vệ môi trường, thời gian qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung tại những vùng xa khu dân cư và phát huy những lợi thế của địa phương, phù hợp với vùng sinh thái, mục đích nuôi.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia thẩm định về địa điểm xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung phải nằm trong vùng được định hướng chăn nuôi tập trung theo dự thảo Quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2016-2025. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã thu hút được 19 dự án lĩnh vực chăn nuôi với tổng vốn đầu tư 1.085,6 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất của các dự án trên 202,14 ha. Nhìn chung, ngành chăn nuôi của tỉnh vẫn đang phát triển đúng định hướng chăn nuôi tập trung.
Kết quả giải quyết đối với 247 công trình nước sinh hoạt hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động
Từ sau Kết luận thanh tra số 3759 của UBND tỉnh, bằng nhiều nguồn vốn, các địa phương, đơn vị đã tiến hành duy tu, sửa chữa, nâng cấp được 165 công trình, với tổng kinh phí là 47.620,535 triệu đồng. Qua kiểm tra thực tế, phần lớn các công trình đã được sửa chữa, khắc phục, hiện đang hoạt động tốt. Một số xã đã thành lập tổ, đội quản lý. Số tiền thu sử dụng nước dùng để trả công cho người quản lý, vận hành và sửa chữa nhỏ. Các công trình thực hiện theo mô hình này bước đầu hoạt động khá bền vững.
Trong số 59 công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động: Có 05 công trình đã điều chuyển cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý; 04 công trình UBND huyện đề nghị điều chuyển cho Trung tâm để sửa chữa, nâng cấp và quản lý vận hành; 31 công trình đã thanh lý và 19 công trình đề nghị thanh lý.
Việc kiểm kê, quy hoạch bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các huyện, thành phố đã phối hợp thực hiện việc rà soát các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh được UBND tỉnh quyết định bảo vệ để hoàn thiện hồ sơ di tích. Đồng thời, thống kê các di tích lịch sử, văn hóa có giá trị chưa được xếp hạng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh công bố danh mục. Tuy nhiên, qua thống kê số lượng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh còn tương đối nhiều, trong khi nguồn lực đầu tư và cán bộ lập hồ sơ di tích ở các địa phương còn hạn chế về năng lực chuyên môn nên công tác kiểm kê di tích còn chậm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, làm cơ sở xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quy định, kế hoạch về quản lý, trùng tu tôn tạo di tích trong thời gian đến theo quy trình của pháp luật.
Đối với việc cắm mốc giới bảo vệ di tích, xây dựng bia, bảng chỉ dẫn đối với các di tích
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các huyện, thành phố rà soát đất di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tại địa phương để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Trong thời gian đến, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát các di tích chưa được cấp quyền sử dụng đất để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn, bổ sung nội quy, bảng chỉ dẫn đối với các di tích.
Công tác chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bảo tàng Tổng hợp tỉnh với nhà đầu tư Dự án Trung tâm phát huy giá trị văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã Quyết định cho chủ trương đầu tư dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng tỉnh Quảng Ngãi của Công ty Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh. Tuy nhiên trong thời gian triển khai thực hiện dự án có nhiều thông tin gây dư luận không tốt trong nhân dân.
Ngày 05/4/2018, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì cuộc họp để kiểm tra công tác quản lý hoạt động sân vườn Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và tiến độ thực hiện Dự án; yêu cầu Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Công ty ĐTPT Đoàn Ánh Dương khắc phục những thiếu sót; xây dựng phương án tổ chức các hoạt động trong khuôn viên sân sớm hoàn thành đi vào hoạt động, nhằm thực hiện đúng mục tiêu của dự án, thu hút khách đến tham quan Bảo tàng.
Ngày 21/9/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án và hoạt động dịch vụ tại khuôn viên Bảo tàng Tổng hợp tỉnh. Qua kiểm tra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy Công ty ĐTPT Đoàn Ánh Dương đã thực hiện tương đối nghiêm túc các chỉ đạo của Sở về việc trưng bày và tổ chức các hoạt động của khu Nhà rường Cổ Việt. Sở tiếp tục yêu cầu Công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án được phê duyệt. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 12/2018.
Ngày 16/11/2018, Công ty CPĐT PT Đoàn Ánh Dương đã có thông báo tạm dừng hoạt động dịch vụ tại Nhà Văn phòng kết hợp dịch vụ văn hóa của dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).
Hiện tại, công tác tư tưởng về lĩnh vực xã hội hóa tại sân vườn Bảo tàng đã có phần ổn định theo chiều hướng tích cực. Cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng Tổng hợp tỉnh đã phối hợp tốt trong việc thực thi dự án. Tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh được Công ty và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh phối hợp sưu tầm, trưng bày nhằm phục vụ cho du khách tham quan, học tập và nghiên cứu. Bảo tàng Tổng hợp tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong suốt quá trình xây dựng hoàn thiện công trình.
Trong thời gian qua, khách đến khu vực Bảo tàng Tổng hợp nhiều hơn so với trước đây. Tuy nhiên, khách vẫn chưa thật sự vào tham quan nội dung trưng bày bên trong Bảo tàng Tổng hợp, do nhiều nguyên nhân. Bên cạnh đó kinh phí đầu tư việc nâng cấp, sửa chữa cho hệ thống Bảo tàng Tổng hợp còn nhiều khó khăn, tạo sự không đồng bộ trong quy mô tổng thể.
Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quán triệt đến cán bộ, viên chức và người lao động của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh để tạo sự đồng thuận cao trong việc hợp tác, phối hợp hoạt động giữa các bên. Tăng cường công tác quản lý, giám sát tổ chức các hoạt động văn hóa trên cơ sở nội dung thống nhất. Phối hợp và công khai kế hoạch hàng năm giữa các bên, để thuận lợi trong việc hỗ trợ, chấn chỉnh các nội dung chưa phù hợp trong quá trình triển khai.
Công ty CPĐT PT Đoàn Ánh Dương xây dựng phương án thống nhất kế hoạch, nội dung chi tiết trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa hàng năm; phối hợp Bảo tàng Tổng hợp tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh, sản phẩm, phát huy giá trị truyền thống đất nước và con người Quảng Ngãi; cải tiến các loại hình dịch vụ mang tính truyền thống yếu tố văn hóa, tạo sân chơi có tính chất chuyên nghiệp cho thế hệ trẻ giáo dục truyền thống, quảng bá, phát huy các giá trị di sản văn hóa phong phú, đa dạng của Quảng Ngãi đến với du khách trong và ngoài nước phục vụ phát triển du lịch.
Kết quả xử lý những chợ nông thôn miền núi hoạt động không hiệu quả
Để nâng cao công tác quản lý chợ, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí vốn để đầu tư xây dựng chợ đã bị xuống cấp để đáp ứng nhu cầu mua bán của bà con nhân dân. Có thể giao HTX quản lý nhằm đảm bảo nguồn thu, duy trì tốt hoạt động của chợ. Đối với những chợ đã bị xuống cấp trầm trọng, trong thời gian chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng lại, tổ chức cải tạo, gia cố hoặc có thể tháo gỡ để người dân tự dựng liều kinh doanh buôn bán, tránh các sự cố đáng tiếc xảy ra. Đối với 22 chợ có quy mô dưới 30 hộ tiểu thương; nếu chợ nào thực sự cần thiết tồn tại, bố trí địa điểm phù hợp với quy mô và thói quen mua bán của người dân; còn lại loại bỏ khỏi quy hoạch.
Về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước là nhà, đất, cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi ngành, địa phương quản lý
UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng nhà và đất công sản trên địa bàn 06 huyện và thành phố Quảng Ngãi; đồng thời, Sở Tài chính đang tổ chức kiểm tra hiện trạng, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý sắp xếp, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
UBND tỉnh đã thu hồi diện tích rừng và đất lâm nghiệp của Ban quản lý Dự án cơ sở Lâm-Nông nghiệp huyện Đức Phổ, giao UBND huyện Đức Phổ quản lý 2.708,0 ha đất rừng phòng hộ; phê duyệt phương án giao rừng cho thuê rừng đối với diện tích có rừng 1.473,514 ha. Đối với diện tích đất không có rừng 1.034,486 ha, kết hợp với diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, UBND huyện Đức Phổ đã phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho UBND các xã, thị trấn.
Để giải quyết tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất rừng, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương: Kiên trì áp dụng biện pháp tuyên truyền pháp luật, đặc biệt là phát luật về đất đai, cương quyết xử lý đối với những trường cố tình vi phạm; tập trung hoàn thành phương án giao rừng đã được phê duyệt; tập huấn về thủ tục xử lý vi phạm hành chính về đất đai. Đối với các Công ty lâm nghiệp: Thực hiện nghiêm túc Đề án, sắp xếp đổi mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất; quản lý chặt chẽ diện tích được thuê, sử dụng đất đúng mục đích.
Tình hình thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các địa phương đã tích cực triển khai việc xóa lò gạch thủ công. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn còn thấp so với yêu cầu, từ 31/7/2017 đến nay, các địa phương đã xóa bỏ được 51/243 lò thủ công. Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình xóa bỏ lò gạch thủ công ở 02 huyện: Nghĩa Hành và Tư Nghĩa có số lượng lò gạch thủ công nhiều nhất trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các địa phương tìm giải pháp phù hợp để thực hiện xóa bỏ lò thủ công theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
Kết quả xử lý đối với các dự án chậm tiến độ trên đoạn đường tránh Đông, từ phía Bắc phường Trương Quang Trọng đến cầu Bầu Giang
Công ty Cổ phần Thương mại Bắc Sông Trà được UBND tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm kinh doanh ô tô và trang trí nội thất Sông Trà tại xã Tịnh Ấn Đông. Hiện nay, Công ty đã triển khai thực hiện hoàn thiện dự án và đưa đất vào sử dụng.
Dự án Xây dựng cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm kết hợp văn phòng làm việc: Đã được Công ty cổ phần 20/7 Quảng Ngãi chuyển nhượng tài sản trên đất cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hùng Trường. Hiện nay, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hùng Trường đã thực hiện hoàn thiện dự án và đưa đất vào sử dụng.
Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm được UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Nhân Tâm. Hiện nay, dự án đã được UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư. Trong Quý I/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND tỉnh hủy kết quả trúng đấu giá do Công ty chưa thực hiện nộp đủ số tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. 
 
                                                                          Lam Uyên- PV (ghi)

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình