Tin tức

Năm 2019, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 19.750 tỷ đồng

Thứ ba, 11/12/2018 - 16:13

Năm 2019, dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 19.750 tỷ đồng

Đó là số liệu từ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của UBND tỉnh, do ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XII vào sáng 11-12.

Ông Huỳnh Chánh- Giám đốc Sở Tài chính, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
báo cáo trước kỳ họp về tình hình thu chi ngân sách địa phương

​Năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 19.808 tỷ đồng, bằng 135,2% dự toán HĐND tỉnh giao; bằng 131,8% so với năm 2017. Trong đó, thu nội địa ước đạt 16.808 tỷ đồng, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt 11.181 tỷ đồng, các khoản thu còn lại đạt 5.627 tỷ đồng. Đặc biệt, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả năm tăng đột biến, ước đạt 3.00 tỷ đồng, bằng 447,8% dự toán và bằng 307,6% so với năm 2017.
Trong năm, chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 13.726 tỷ đồng, bằng 113% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 4,8% so với năm 2017. Chi các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu ước khoảng 1.994 tỷ đồng.
Theo dự kiến, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019 khoảng 19.750 tỷ đồng, tăng 505 tỷ đồng, tương đương 2,6% so với chỉ tiêu Trung ương giao. Trong đó, thu nội địa 17.150 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.600 tỷ đồng; thu vốn để bù đắp bội chi 250 tỷ đồng. Dự kiến chi ngân sách địa phương là 16.757 tỷ đồng, tăng 5,8% so với ước thực hiện chi ngân sách địa phương năm 2018.
Để thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách nhà nước được giao, UBND tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: cơ quan Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp; tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, đẩy nhanh xử lý nợ đọng thuế xuống còn dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, trốn thuế để chống thất thu. Đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản phát sinh nhằm hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách năm 2019. Chính quyền địa phương các cấp tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong quản lý, huy động nguồn thu trên địa bàn. Đẩy mạnh triển khai đấu giá đất các dự án đã được phê duyệt, thu nộp đầy đủ tiền sử dụng đất và ngân sách; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh thu các khoản thuế đã được ủy nhiệm thu, các khoản phí, lệ phí thu tại xã, phường,… đảm bảo hoàn thành dự toán giao cho địa phương.
nb14-11122018.jpg
Chủ tọa điều hành chương trình làm việc phiên khai mạc kỳ họp thứ 12
HĐND tỉnh khóa XII
 
 
Đối với chi ngân sách, UBND tỉnh tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, chỉ thực hiện tạm ứng vốn từ ngân sách nhà nước cho các công trình cấp bách phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các cá nhân gây chậm trễ trong việc giao vốn, thanh toán vốn. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành triển khai thực hiện dự án, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. 
 
Đồng thời, thực hiện điều hành chi thường xuyên trong dự toán được giao, ngân sách không bổ sung ngoài dự toán trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép; thực hiện chi ngân sách theo đúng chế độ quy định, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; nghiêm túc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý chi thường xuyên. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ dự nghiệp công đã đề ra. 
 
                                                                        Lam Uyên- Minh Thiện- PV

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình