Tin tức

Sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in

Thứ năm, 15/11/2018 - 14:25

Sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban MTTQVN các cấp, các Hội đoàn thể tỉnh khai thác, sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.
Đối với Công báo Chính phủ: Khai thác, sử dụng Công báo điện tử tại địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn.
Đối với Công báo tỉnh: Khai thác, sử dụng Công báo điện tử tại địa chỉ: www.quangngai.gov.vnhoặc http://congbao.quangngai.gov.vn.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khai thác, sử dụng Công báo điện tử; quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in.
Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh thường xuyên thực hiện việc nâng cấp Trang Công báo điện tử và cập nhật đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật trên Trang Công báo điện tử theo quy định; đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng Công báo điện tử của tỉnh đạt hiệu quả.
 B.T

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình