Tin tức

Đoàn kiểm tra của Ban tổ chức Trung ương làm việc với huyện ủy Ba Tơ

Thứ năm, 08/11/2018 - 16:28

Đoàn kiểm tra của Ban tổ chức Trung ương làm việc với huyện ủy Ba Tơ

Ngày 8/11, Đoàn khảo sát, kiểm tra của Ban tổ chức Trung ương do ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban tổ chức Trung ương) làm Phó trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban thường vụ huyện ủy Ba Tơ.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của Bộ chính trị đã được huyện Ba Tơ triển khai, quán triệt đến các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện cũng đã lựa chọn, gợi ý 8 mô hình để các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị trong huyện lựa chọn, đăng ký triển khai thực hiện. Thực hiện kết luận của Bộ chính trị tại thông báo số 35 ngày 11-7-2017, huyện ủy Ba Tơ cũng đã triển khai, quán triệt và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đến các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, huyện đã tiến hành rà soát, bổ sung, ban hành mới chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khắc phục những chồng chéo, trùng lắp, không rõ chức năng, nhiệm vụ. Ban thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 tinh giản tối thiểu 10% tổng số công chức, viên chức. Chưa thực hiện việc tuyển dụng mới cán bộ, công chức, viên chức so với 50% biên chế đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.          
Tại buổi làm việc, huyện ủy Ba Tơ cũng đã nêu ra một số tồn tại hạn chế cũng như đề xuất kiến nghị  nhiều nội dung đối với Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư và Bộ chính trị. Trước đó đoàn đã khảo sát ở Chi bộ Trưởng THCS Ba Tơ và làm việc với Đảng bộ Thị trấn Ba Tơ.
Ban tổ chức Trung ương sẽ tổng hợp và tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị ban hành, sửa đổi các Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn để các Nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn ngày càng đi vào cuộc sống. /. 

Kiều Oanh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình