Tin tức

2019 - Năm tăng tốc về đích của chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 27/01/2020 - 22:10

Năm 2019, với sự đồng lòng, quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng xã hội cùng với sự hưởng ứng chung tay của người dân, việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được những kết quả khả quan, hoàn thành trước 1 năm mục tiêu, kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mớigiai đoạn 2016-2020 ngay trong năm 2019 theo kế hoạch được giao tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể đối với tỉnh Quảng Ngãi, đến cuối năm 2019phải đảm bảo số xã đạt chuẩn nông thôn mới 80 xã (chiếm tỷ lệ 48,8%/tổng số xã); số tiêu chí bình quân/xã: 12,62 và có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 59 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, so với kế hoạch Trung ương giao, năm 2019, Quảng Ngãi cần có thêm 21 xã đạt chuẩn.
Để đảm bảo tính khả thi và hoàn thành kế hoạch Trung ương giao, tỉnh phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn, gồm: Bình Khương, Bình Thanh Tây, Bình Thạnh, Bình Hiệp, Bình Phước, Tịnh Hà, Tịnh Đông, Tịnh Phong, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Lợi, Đức Minh, Phổ Thạnh, Phổ Quang, Phổ Văn, Phổ Ninh, Phổ Cường, Phổ Minh, Tịnh Hòa, Nghĩa Hà, Tịnh Ấn Đông, Long Sơn, Sơn Thành, An Vĩnh và An Bình.

nb112-25012020.jpg
Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi

Để đạt được mục tiêu trên là rất khó khăn bởi ngay từ đầu một số xã đã được xác định khó đạt chuẩn do vướng các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm,hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh. Các xã bổ sung như Nghĩa Hà, Đức Minh, Phổ Cường, Phổ Minh, An Bình, UBND tỉnh chưa có quyết định phân bổ vốn đầu tư,...
Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt bố trí ngay vốn bổ sung cho các xã thực hiện; chỉ đạo các sở, ban, ngành với chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động hỗ trợ các xã tháo gỡ khó khăn liên quan đến các tiêu chí chưa đạt; yêu cầu các huyện, xã phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện để kịp thời hoàn thành các tiêu chí theo quy định.
 
nb113-25012020.jpg
Các sản phẩm nông sản từ nguồn vốn phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới
 
Nhờ vậy, đến nay đã có huyện Nghĩa Hành được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Tư Nghĩa đang được tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới) tổ chức xem xét, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.Dự kiến đến cuối năm 2019, có 24 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 83 xã, vượt chỉ tiêu kế hoạch Trung ương giao (80 xã). 
 
nb114-25012020.jpg
Biểu dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới
 
Trong thời gian tới, tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do vậy sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu để đạt chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các huyện miền núi và đồng bằng; xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu,...

Nguồn: www:quangngai.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình