Tin tức

Khai mạc hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13, khóa XIX

Thứ sáu, 14/09/2018 - 09:07

Khai mạc hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 13, khóa XIX

Sáng nay (14.9), Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị lần 13, khóa XIX để quán triệt, triển khai Kết luận 32 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; thảo luận, cho ý kiến thông qua 3 Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết số 26, 27, 28 của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, nâng tầm nhiệm vụ; về cải cách chính sách tiền lương đố với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị cũng sơ kết việc thực hiện các Nghị quyết 01,02,03,04 của Tỉnh ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.  


Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã triển khai Kết luận số 32 ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh trật tự nổi lên thời gian gần đây và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương  phải xác định công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Người đứng đầu cấp ủy phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự, chủ động xử lý những vấn đề dẫn đến mất an ninh trật tự ở đơn vị, địa phương mình. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hợp đồng tác chiến giữa lực lượng công an, quân đội trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác nắm, dự báo và xử lý tình hình, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách mới để nhân dân đồng tình ủng hộ, đồng thời nhận biết và phản bác lại những thông tin sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chăm lo cải thiện đời sống của công nhân, rà soát, có cơ chế chặt chẽ trong việc thu hút và quản lý các dự án đầu tư FDI, nhất là việc thực hiện dự án trên các vị trí chiến lược hoặc cho thuê sử dụng đất lâu dài để bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại Hội nghị

Để làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân đồng thuận, ủng hộ. Tập trung chỉ đạo rà soát những vấn đề về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở. Làm tốt công tác tiếp công dân gắn với giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Các cơ quan bảo vệ pháp luật, ngành chức năng phải đấu tranh quyết liệt, điều tra, xử lý nghiêm minh những kẻ cầm đầu, những đối tượng kích động gây rối, chống đối gây mất an ninh trật tự.
                                                                             Tiến Công

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình