Tin tức

Phó trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy: Tỉnh Quảng Ngãi cụ thể hóa nội dung Năm dân vận chính quyền 2018 cho phù hợp với đặc điểm của địa phương

Thứ ba, 17/04/2018 - 15:22

Sáng 17/4, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” làm việc với lãnh đạo tỉnh. Phó trưởng Ban dân vận Trung ương, Phó trưởng ban chỉ đạo Trần Thị Bích Thủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chỉ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành, các hội, đoàn thể trong tỉnh.Quang cảnh buổi làm việc

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 43 về việc thực hiện Nghị quyết này và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cấp ủy các cấp đã tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo đối với công tác dân vận. Đặc biệt tỉnh đã ban hành quy chế “ Bí thư các cấp ủy đảng tiếp xúc, đối thoại với nhân dân” và Thủ trưởng các sở, ngành trả lời nhân dân qua sóng phát thanh và truyền hình của Đài PT-TH Quảng Ngãi. Sau đối thoại, trả lời,  đã có 85% số vụ việc được giải quyết. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ ban dân vận, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cơ quan nhà nước gắn nội dung công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; đổi mới phương pháp làm việc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời tiếp xúc, đối thoại, gặp gỡ và giải quyết phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ban dân vận các cấp cũng đã xây dựng hơn 4.000 mô hình “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng các hoạt động về cơ sở, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả; gắn các phong trào thi đua, cuộc vận động với phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tích cực thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.


Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đã biểu dương những kết quả mà  tỉnh Quảng Ngãi đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết này. Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, bài bản, bằng việc ban hành các kế hoạch, các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng. Cấp ủy các cấp đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện gắn với việc tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận. Tăng cường đổi mới phương pháp lãnh đạo đối với công tác dân vận. Đặc biệt, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quy chế “Bí thư các cấp ủy đảng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân” và “thủ trưởng các sở, ngành trả lời nhân dân” qua kênh phát thanh- truyền hình của Đài PTTH Quảng Ngãi. Lãnh đạo tỉnh định kỳ tổ chức tiếp công dân, tổ chức chương trình “cà phê doanh nhân”… Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội hướng về cơ sở, chăm lo đời sống cho nhân dân, tích cực tham gia công tác giám sát và phản biện. …
Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận ở tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 25, gắn với triển khai các văn bản của đảng về công tác dân vận, nhất là về “Năm dân vận chính quyền 2018” cho phù hợp với đặc điểm của tỉnh Quảng Ngãi.
                                                                           Kiều Oanh 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình