Tin tức

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang: “Tăng cường kiểm tra, giám sát phản biện xã hội, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị”

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:29

Chiều 11.4, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị trực báo Mặt trận và các đoàn thể tỉnh đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.Trong quý I/2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Chú trọng công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Mặt trận, đoàn, hội, phát triển đoàn viên, hội viên. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trọng tâm là khắc phục thiệt hại thiên tai, chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa và đối tượng gặp khó khăn.
Trong quý II, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII, Nghị quyết Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào thi đua "Dân vận khéo", tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.  Củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ quý II và cả năm 2018, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, xây dựng các kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó lưu ý Nghị quyết 18. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân các cấp. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát phản biện xã hội, nhất là vấn đề thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định tình hình chính trị tại địa bàn dân cư. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác mặt trận và hoạt động đoàn thể. Tập trung vận động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới với cách làm linh động và sáng tạo, làm cho nhân dân hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
                                                                             Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình