Tin tức

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang “Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy cần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị theo kế hoạch từ đầu năm”

Thứ bảy, 07/04/2018 - 08:34

Chiều 6.4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực báo để đánh giá về tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018 đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, gồm: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Trường Chính trị tỉnh và Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang chủ trì hội nghị.

 


Quang cảnh hội nghị

Trong quý I, các cơ quan, đơn vị đã bám sát chương trình công tác năm 2018, Chương trình công tác quý I/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Trọng tâm là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10, 11 và các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, ban hành các văn bản để chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.
Trong quý II năm 2018, ngoài việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo  chức năng của mình, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả  việc tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình công tác quý II năm 2018, các nhiệm vụ đã xác định tại Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12 khóa XIX về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ chủ yếu năm 2018, trong đó, tập trung tham mưu, phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện  quy trình kiện toàn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, kiện toàn cấp ủy và bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ năm 2018. Tập trung tham mưu tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia “Đồng chí Trương Quang Trọng- người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương Núi Ấn-Sông Trà”, Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Công Phương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, phát hành tập sách “Lịch sử đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1929-1975”. Tham mưu ban hành Kế hoạch, quyết định và tổ chức kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham mưu chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023.  


Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu kết luật tại hội nghị

Phát biểu kết luật tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang ghi nhận kết quả công tác của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp  việc Tỉnh ủy trong quý I. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban tổ chức Tỉnh ủy cần hoàn thiện kết luận đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp kết luận năm 2017. Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ, quy định về tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, huyện.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt dư luận xã hội. Tập trung cho Hội thảo cấp quốc gia “Đồng chí Trương Quang Trọng- người chiến sĩ cộng sản kiên cường của quê hương Núi Ấn-Sông Trà”, tham mưu cho Đảng bộ tỉnh đề án về cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến tham gia của một số cơ quan chức năng. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật trong tình hình mới. Đối với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sớm Ban hành kế hoạch tổ chức các cuộc kiểm tra giám sát năm 2018, trong đó cần tập trung kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện quy chế của cấp ủy, công tác cán bộ, tài chính. Đối với Ban Dân vận, cần phối hợp với UBND tỉnh tập trung thực hiện chủ trương của Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ về năm dân vận chính quyền. 
                                                                             Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình