Tin tức

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang: Cần xác định trách nhiệm và quyết tâm chính trị của chính quyền các địa phương trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 13/03/2018 - 15:52

Sáng 13.3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính, lãnh đạo các Sở, ban ngành, hội đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thành phố và 19 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018.Quang cảnh buổi hội nghị

Đến cuối năm 2017, toàn tỉnh có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn của tỉnh lên 41 xã. Tổng số tiêu chí bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Riêng huyện Nghĩa Hành đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban chỉ đạo Trung ương xem xét thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Năm 2017, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động, lồng ghép nguồn lực trên 3.000 tỷ đồng để thực hiện chương trình nông thôn mới, trong đó, vốn Trung ương phân bổ 186 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 354,5 tỷ đồng, vốn lồng ghép các chương trình dự án trên 795 tỷ đồng, vốn vay tín dụng trên 1.476 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng và vốn dân đóng góp 181 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, tỉnh Quảng Ngãi đã ưu tiên đầu tư hàng trăm công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở văn hóa, nước sạch-vệ sinh môi trường nông thôn. Ngành nông nghiệp và các các địa phương đã thực hiện hàng chục mô hình sản xuất nông-lâm nghiệp, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh kết quả trên, chương trình nông thôn mới vẫn còn những hạn chế, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh mới chỉ đạt 25%, trong khi đó cả nước đã đạt 35,4%. Thu nhập bình quân đầu người của những xã về đích nông thôn mới còn thấp so với bình quân của cả nước. Tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới có sự chênh lệch tương đối lớn giữa các huyện đồng bằng và miền núi, nhiều xã thuộc các huyện miền núi vẫn còn đạt bình quân dưới 5 tiêu chí. Việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương còn khó khăn, lúng túng trong việc lựa chọn mô hình.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. Trong quá trình tổ chức thực hiện đã lồng ghép được nhiều nguồn vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới, việc phát triển sản xuất bước đầu đã  đã góp phần cơ cấu lại nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, so với bình quân của cả nước, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh vẫn còn thấp, nguồn lực đầu tư cho chương trình còn hạn chế, nhận thức của người dân, việc chỉ đạo điều hành của một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cần xác định trách nhiệm và quyết tâm chính trị của chính quyền các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, xem đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương cần phải đưa vào nghị quyết, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện. Phải huy động cả hệ thống chính trị thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kiện toàn củng cố các Ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở. Sau hội nghị này, tỉnh cần phân bổ vốn kịp thời cho các địa phương. Cùng với nguồn vốn nhà nươc, các địa phương cần huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, doanh nghiệp và đơn vị, tổ chức, phấn đấu hoàn thành 19 xã và huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã đã đạt chuẩn phải tiếp tục nâng cao, tiến đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu tỉnh cần có những cơ chế chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Nguyễn Tăng Bính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  Nguyễn Tăng Bính yêu cầu Văn phòng Ban điều phối chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các Sở, ngành liên quan và các huyện thành phố tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018. Dự kiến tổng nguồn vốn chương trình nông thôn mới năm 2018 từ Trung ương và ngân sách địa phương sẽ đầu tư trên 616 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn hỗ trợ đầu tư phát triển trên 514 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển sản xuất 102 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2018 sẽ có thêm 19 xã và một huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài tập trung cho 19 xã về đích, các địa phương cũng cần ưu tiên nguồn lực cho những xã còn lại, phấn đấu tăng từ 1,5-2 tiêu chí/xã trong năm 2018. Cùng với đó, các xã Bình Dương, huyện Bình Sơn; Nghĩa Lâm, huyện tư Nghĩa và xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành thực hiện có hiệu quả đề án “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”.
                                                                         Quang Huy

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình