Tin tức

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ: Đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thứ tư, 24/01/2018 - 15:38

Sáng 24.1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thành phố trong tỉnh

Năm 2017, Ban Tổ chức các cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ban hành hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của tỉnh. Triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”. Thực hiện hoàn thành việc bổ sung quy hoạch và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020, 2016-2021 và 2020-2025, 2021-2026, thẩm định và xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh, Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cụ thể hóa và sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác xây dựng đảng. Hoàn thành kết luận về nhận xét, đánh giá cán bộ, công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Bổ sung kiện toàn điều động đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Năm 2018, Ban tổ chức các cấp ủy và các cơ quan làm công tác tổ  chức, cán bộ tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với việc xây dựng vị trí việc làm. Tham mưu công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó, tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ gắn với việc đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trước hết là trong  công tác đánh giá cán bộ, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ. Tiếp tục kiện toàn, bổ sung cấp ủy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm đào tạo, chuẩn bị nhân sự cho các nhiệm kỳ tiếp theo. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đảm bảo đúng quy định, quy trình, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ khẳng định, thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đóng góp lớn vào công tác tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, đó là, việc đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, nhiều nơi còn hình thức, có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm, công tác quy hoạch cán bộ còn một số hạn chế như cơ cấu các độ tuổi chưa hợp lý, cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số còn ít, chưa có sự phân biệt cụ thể giữa tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào quy hoạch với tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, quy hoạch còn biểu hiện khép kín nội bộ, chưa thực hiện được nhiều phương châm “động” và “mở”. Việc luân chuyển cán bộ chưa đồng bộ, tuyển dụng cán bộ, công chức chưa có nhiều đổi mới.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương về công tác tổ chức, cán bộ với tinh thần kiên quyết, kiên trì, tạo sự chuyển biến rõ nét. Trước mắt, ưu tiên tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, quy tắc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền, tổ chức cá nhân nào đề xuất được quy trình, quy chế mới sáng tạo thì biểu dương, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng. Tham mưu triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả  các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khuyến khích và phát huy sự năng động, sáng tạo của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, coi đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng. Đồng thời, chủ động đề xuất các cơ chế, giải pháp khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ từ khâu tuyển dụng- đánh giá-quy hoạch- luân chuyển đến khâu bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, quản lý cán bộ một cách công khai, dân chủ, minh bạch, tăng cường phân cấp gắn với công tác kiểm tra, giám sát, nhất là  đề xuất cơ chế, giải pháp, quy trình để kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, khắc phục các biểu hiện lạm quyền. Tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Ban thường vụ cấp ủy thống nhất quản lý toàn diện  biên chế của hệ thống chính trị.
                                                                                                            Bích Hà

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình