Tin tức

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần nâng cao nhận thức đối ngoại nhân dân”.

Thứ tư, 24/01/2018 - 08:41

Chiều 23.1, Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại và chống “Diễn biến hòa bình” tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2017, tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, công tác đối ngoại được chú trọng; tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Philippines và các hoạt động, giao lưu, hợp tác hữu nghị truyền thống với các địa phương của Lào; công tác xúc tiến, vận động viện trợ phi chính phủ tiếp tục duy trì; phối hợp với các cơ quan Trung ương can thiệp, bảo vệ và đưa các ngư dân của tỉnh bị nước ngoài bắt giữ trở về địa phương an toàn. Tuy nhiên, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chưa sâu sắc; chưa nhận rõ nguy hại của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên trong các trường học có nơi còn yếu kém. Một bộ phận thanh, thiếu niên sống thiếu hoài bão, lý tưởng, đề cao lối sống thực dụng, mê tín dị đoan, tội phạm vẫn còn nhiều. Một số vụ việc bức xúc nổi cộm trên địa bàn tỉnh nhưng các cơ quan báo chí địa phương chưa nhanh nhạy trong việc đăng tải những thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ bản chất sự việc...
Về nhiệm vụ năm 2018, Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại và chống “Diễn biến hòa bình” của tỉnh yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Ban chỉ đạo các cấp chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, sớm phát hiện xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm mới phát sinh, những vấn đề bất cập, bức xúc trong xã hội; chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, bức xúc ở địa phương, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 

Phát biểu chỉ đạo về nhiệm vụ năm 2018, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cho rằng: Tình hình quốc tế, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước các thế lực thù địch lợi dụng triệt để những sơ hở, hạn chế, yếu kém trong quản lý điều hành phát triển kinh tế-xã hội của ta để kích động nhiều chiều, gây khó khăn đến công tác thông tin đối ngoại và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch, cơ hội, phản động ngày càng khai thác triệt để mạng xã hội để chống phá công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển của đất nước làm cho nhiều cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và nhân dân bị phân tâm trước những thông tin thật giả lẫn lộn; trong khi đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa chưa có giải pháp hữu hiệu trong công tác đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Từ thực tế này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ phận 94 Công an tỉnh và Bộ phận 47 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp đấu tranh phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Kịp thời định hướng công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại và đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, tập trung đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, những vấn đề, vụ việc nhạy cảm, mới phát sinh, thu hút sự chú ý của dư luận. Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên báo , đài...Các cấp ủy đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về sử dụng mạng xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân có trách nhiệm, ý thức trong viêc sử dụng mạng xã hội, không đăng tải, phát tán những thông tin xấu độc, bịa đặt, bội nhọ, vu khống tổ chức, cá nhân với dụng ý xấu, nhằm gây rối trật tự an ninh ở địa phương
Anh Vinh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng truyền hình