Video

THI ĐUA YÊU NƯỚC, NĂNG LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH CHO NHỮNG QUYẾT ĐỊNH

Thứ năm, 01/10/2020 - 20:30

“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi, phát động phong trào thi đua yêu nước trên toàn quốc và chỉ rõ: “Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều… Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Như những tiếng hô vang được nối tiếp, như những hành trình không có điểm dừng, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Quảng Ngãi liên tục tiếp nối và lan rộng. Nhiều điển hình tiên tiến xuất hiện với những việc làm thiết thực, đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương. Và các phong trào thi đua đã tạo nên những năng lượng mang tính quyết định cho những quyết định.
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng