Tin tức

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2024

Thứ tư, 10/07/2024 - 14:06

Sáng nay (10/7), tại điểm cầu Quảng Ngãi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự còn có Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Võ Văn Quỳnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Lữ Ngọc Bình.

 


Tại điểm cầu Quảng Ngãi

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy các cấp đã kiểm tra hơn 18 ngàn tổ chức đảng và hơn 100 ngàn đảng viên, gần 24 ngàn cấp ủy viên về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy. Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức đảng, chiếm hơn 3,4% và hơn 1.700 đảng viên, chiếm hơn 1,6% có vi phạm, khuyết điểm. Trong đó xem xét thi hành kỷ luật 02 tổ chức đảng và 67 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 65 đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 10 Đoàn Kiểm tra do các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng làm Trưởng Đoàn. Kiểm tra 20 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận số 21 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".


Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân (phải)

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp cũng tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; nhất là nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 131 tổ chức đảng, 922 đảng viên, có 329 cấp uỷ viên. Kết luận 89 tổ chức đảng, 804 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 43 tổ chức đảng, 584 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng và 497 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; công tác quản lý nhà nước về đất, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng; việc kê khai tài sản, thu nhập... Đối với vụ việc phức tạp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thành lập Tổ phản biện đoàn kiểm tra để đảm bảo thận trọng, chặt chẽ, khách quan trong thẩm tra, xác minh, kết luận kiểm tra. Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng thực hiện kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương để tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện. Chỉ đạo xây dựng “Báo cáo chuyên đề kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn sâu” để làm cơ sở thống nhất trong thực hiện kiểm tra đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, cấp uỷ, tổ chức đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Chủ động tham mưu, phối hợp, thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện một số dự án; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương.

 
Bản tin trưa 11h30 ngày 10/7/2024, Minh Hiền, Mỹ An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng