Tin tức

Hội nghị tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức

Thứ năm, 06/06/2024 - 15:10

Sáng nay (06/6), Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng đã dự Hội nghị tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức của tỉnh, với chủ đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử cách mạng Việt Nam”.Hội nghị tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho đội ngũ trí thức của tỉnh, với chủ đề “Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử cách mạng Việt Nam”.

Phó Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã chia sẻ các nội dung về những âm mưu cơ bản của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Những vấn đề về nhân quyền, tôn giáo, dân tộc, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập gây những mầm mống “phản cách mạng” để chủ nghĩa xã hội tự diễn biến, tự chuyển hóa theo con đường tư bản chủ nghĩa. Nội dung khái niệm về diễn biến hòa bình. Nhận diện và luận cứ khoa học phản bác, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử vùng đất Nam bộ và thành quả cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ trí thức của tỉnh về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về lịch sử cách mạng Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng và phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển tỉnh.
 
Bản tin trưa 11h30 ngày 06/6/2024, Bình Minh, Trường Thịnh

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng