Tin tức

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Luật Giám định tư pháp

Thứ sáu, 17/05/2024 - 16:03

Ngày 17/5, Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi dự Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp do Bộ Tư pháp tổ chức.Điểm cầu Quảng Ngãi.

Qua 12 năm thi hành Luật Giám định tư pháp và 05 năm thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, công tác giám định tư pháp đã đạt được những kết quả quan trọng. Các bộ, ngành đã ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ các văn bản hướng dẫn. Quy định về giám định tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Hệ thống tổ chức giám định tư pháp được củng cố và phát triển. Hiện cả nước có trên 7.000 giám định viên tư pháp và hơn 2.600 người giám định tư pháp theo vụ việc. Từ năm 2018 đến 30/6/2023, hệ thống tổ chức, người giám định tư pháp ở các lĩnh vực đã thực hiện hơn 01 triệu vụ việc. Việc trưng cầu và thực hiện giám định tư pháp cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhất là trong các lĩnh vực truyền thống như: pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự.

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động giám định tư pháp nói chung, đặc biệt là phục vụ cho công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, công tác giám định tư pháp đã bộc lộ một số bất cập như: quy định của Luật Giám định tư pháp về phạm vi xã hội hóa còn hạn chế, thiếu quy định mang tính nguyên tắc phân cấp trong tiếp nhận trưng cầu và thực hiện giám định giữa cấp Trung ương và địa phương. Chế định chi phí giám định tư pháp có nhiều tồn tại, bất cập như: số lượng tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc tương đối nhiều, nhưng vẫn còn thiếu các tổ chức chuyên môn thực sự có năng lực phù hợp với nhu cầu của hoạt động tố tụng, nhất là lĩnh vực công nghệ tin học, công nghệ cao. Việc lựa chọn, lập, điều chỉnh danh sách người giám định tư pháp chưa thực sự căn cứ, bám sát vào nhu cầu thực tế.

Trong thời gian tới, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về giám định tư pháp. Kiến nghị sửa đổi Luật Giám định tư pháp theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng và cơ quan có thẩm quyền về liên quan đến mở rộng phạm vi xã hội hóa giám định tư pháp. Phân cấp việc thực hiện giám định tư pháp, thời hạn giám định tư pháp và trách nhiệm của người trưng cầu, người thực hiện giám định tư pháp. Trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong việc củng cố, kiện toàn về tổ chức và người làm giám định tư pháp. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp thường xuyên, tổ chức họp giao ban thường niên giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp.

 
Bản tin trưa 11h30 ngày 17/5/2024, ​Thu Thảo, Ngọc Điệp

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng