Video

Lợi ích từ phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 24/04/2024 - 20:30

Lợi ích từ phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Du lịch nông thôn là loại hình du lịch dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn với các giá trị văn hóa, cảnh quan của địa phương. Đây được coi là hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn. Trong thời gian qua, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng đã được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn và triển khai thực hiện. Những mô hình du lịch này không chỉ làm thay đổi bộ mặt của nông thôn mà còn tạo ra rất nhiều giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Nâng cao trình độ dân trí, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng