Video

Khởi sắc ở xã nông thôn mới miền núi

Thứ sáu, 12/04/2024 - 08:11

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Bình Sơn. Bình An có điểm xuất phát khá thấp khi bắt tay xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Bình An đã nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Diện mạo có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng