Tin tức

Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Thứ năm, 11/04/2024 - 20:30

Sáng nay (11/4), Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024.

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi triển khai kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024

Năm 2024, hoạt động giám sát do Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì sẽ tập trung 02 nội dung, gồm: Giám sát việc thực hiện trách nhiệm của Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gắn với chương trình hành động của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND các huyện, thị xã, thành phố. Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh sẽ giám sát 10 nội dung chính như: công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; việc thực hiện chính sách đối với Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định 157 của Chính phủ; Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, thực hiện pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình; đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; việc thực hiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; giám sát thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ; việc thực hiện Quyết định số 866 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Với hoạt động phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các dự thảo đề án, dự án, nghị quyết khi có yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu đề xuất nội dung, tích cực tham gia phản biện xã hội đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi tích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân, quyền và trách nhiệm của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Thời sự tối 19h45 ngày 11/4/2024, Bình Minh, Ngọc Hoàng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng