Giải Búa liềm vàng

Thứ năm, 07/03/2024 - 16:35

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2024

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 262–KH/TU tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II - năm 2024

Thứ hai, 24/07/2023 - 15:37

Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, ngày 06/7/2023, Ban tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng ban hành Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023.

Thứ hai, 24/07/2023 - 15:22

Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023. Để tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, ngày 06/7/2023, Ban tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023.

Thứ năm, 20/07/2023 - 09:55

Công văn chỉ đạo của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 24/5/2023 về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền. Để công tác thông tin, truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng đạt kết quả, ngày 04/7/2023, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 274/PTTH về việc Tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Thứ sáu, 14/07/2023 - 09:56

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Thứ sáu, 10/03/2023 - 17:07

Phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, năm 2023

Sáng 10/3, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, năm 2023. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ hai, 20/02/2023 - 15:25

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

Nhằm phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023.

Lịch phát sóng