Truyền hình

Thứ sáu, 01/12/2023 - 20:45

Đẩy mạnh việc dùng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Một trong những nội dung trong Đề án 06 của Chính phủ thuộc lĩnh vực của ngành thuế. Bám sát nhiệm vụ, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc, tuyên truyền, hướng dẫn đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

Thứ sáu, 01/12/2023 - 13:32

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 01/12

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/11/2023 - 21:56

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 30/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/11/2023 - 13:46

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 30/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ năm, 30/11/2023 - 08:34

Tịnh Ấn Tây về đích xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2017, xã Tịnh Ấn Tây, TP. Quảng Ngãi được công nhận là xã nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng. Xã Tịnh Ấn Tây đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Tận dụng mọi nguồn lực để nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Thứ tư, 29/11/2023 - 20:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 29/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 29/11/2023 - 13:02

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 29/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 21:00

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TỐI 28/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 13:45

THẾ GIỚI CẬP NHẬT TRƯA 28/11

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 28/11/2023 - 07:45

Lan tỏa từ chương trình OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng của các cấp, ngành đến các chủ thể trên địa bàn tỉnh. Tạo ra những sản phẩm OCOP chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Năm 2023, chương trình OCOP tiếp tục tạo được sức lan tỏa mạnh. Các chủ thể sản xuất sản phẩm và người dân hưởng ứng tích cực, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân.

Lịch phát sóng