Video

BA TƠ DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ CỦA ĐẢNG

Thứ tư, 24/06/2020 - 15:44

Ba Tơ - Vùng đất từng diễn ra cuộc khởi nghĩa Ba Tơ oai hùng vào tháng 3/1945 là vùng An toàn khu thứ 2 của cả nước. Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc luôn phát huy truyền thống trong đấu tranh cách mạng và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015-2020, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đảng bộ huyện đã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Nhờ đó, nên sau một nhiệm kỳ của Đảng đã đạt những thành tựu quan trọng góp phần làm diện mạo của vùng đất anh hùng. Những thành tựu quan trọng còn tạo nên sự phấn khởi trong toàn Đảng bộ, toàn dân khi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Tơ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng