Tin tức

Bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

Thứ tư, 10/07/2024 - 14:12

Sáng nay (10/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.Họp đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi giao hơn 6.900 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương hơn 5.045 tỷ đồng, ngân sách trung ương hơn 1.857 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã phân bổ hơn 6.757 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2024, giải ngân là 941 tỷ đồng, bằng 13,6% kế hoạch vốn được giao, bằng 21,3% kế hoạch vốn được nhập của Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis). Trong đó nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân 706 tỷ đồng bằng 14% kế hoạch vốn được giao, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 236 tỷ đồng, bằng 12,7% kế hoạch vốn. Đối với 08 dự án trọng điểm được bố trí vốn 2.643 tỷ đồng. Đến ngày 30/6 giải ngân 194 tỷ đồng, bằng 7% kế hoạch vốn được giao.

Mặc dù công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công được chú trọng ngay từ đầu năm; các cấp, các ngành luôn tích cực, chủ động, tăng cường trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh trong 06 tháng đầu năm đạt thấp, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023 và thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước là 27,5%, chưa đảm bảo yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân là do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được tháo gỡ làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án. Hầu hết các địa phương còn lúng túng, chưa xác định được giá đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Nguồn thu từ đất của tỉnh không đảm bảo. Một số dự án chuyển tiếp hoàn trả khối lượng thi công cho kế hoạch vốn năm 2023 tạm ứng nên giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 những tháng đầu năm chưa cao.

Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp thẩm quyền chưa có nội dung quy định cụ thể đối với nội dung được phép điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 giữa các dự án thành phần.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp làm rõ vướng mắc, nêu giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án, nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra.
 
Bản tin trưa 11h30 ngày 10/7/2024, Tiến Công, Duy Hưng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng