Tin tức

Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh thông qua một số nội dung

Thứ ba, 18/06/2024 - 14:12

Sáng nay (18/6), HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 24. Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 


 HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề).​

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức chủ trì kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, các Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại biểu HĐND tỉnh.


Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.
 
Khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, để chủ động chuẩn bị nội dung, tạo điều kiện thuận lợi trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, trong 6 tháng năm 2024, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức 02 kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, trên thực tế có một số nội dung phát sinh nên tính đến thời điểm này, HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp chuyên đề. Và kỳ họp lần thứ 24 là kỳ họp chuyên đề thứ 4. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, quyết định 07 nội dung nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu điều hành phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong đó, có Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Quảng Ngãi và Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Kỳ họp đã xem xét, thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2025. Cụ thể, nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đức Lợi vào xã Đức Thắng. Tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã Thắng Lợi. Sắp xếp, sáp nhập 03 đơn vị hành chính xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Phương, thị trấn Sông Vệ thành 02 đơn vị hành chính là xã Nghĩa Phương và thị trấn Sông Vệ. Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa An vào xã Nghĩa Phú. Tên đơn vị hành chính sau sắp xếp là xã An Phú.

Thông qua Nghị quyết Quy định các nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và mức hỗ trợ đối với đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2023 - 2025. Bao gồm: thông tin, tuyên truyền, vận động thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Xây dựng đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính. Tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri. Khảo sát thực địa, xây dựng và in ấn bản đồ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính cấp xã. Mức hỗ trợ là hỗ trợ 500 triệu đồng cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.
 
Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức phụ cấp, hỗ trợ kinh phí đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 01 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách 01 thôn, tổ dân phố. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách thôn thuộc xã và thôn thuộc huyện Lý Sơn được bố trí 03 thành viên. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách tổ dân phố có dưới 350 hộ gia đình được bố trí 03 thành viên. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách tổ dân phố có từ 350 đến dưới 500 hộ gia đình được bố trí 04 thành viên. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự phụ trách tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên được bố trí 05 thành viên. Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng và hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.
 
Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống để điều do địa phương quản lý. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27 ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Bản tin trưa 11h30 ngày 18/6/2024, Minh Hiền, Duy Hưng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng