Tin tức

Quảng Ngãi sẽ xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

Thứ năm, 13/06/2024 - 16:04

Tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

 

Quảng Ngãi sẽ xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024

Kế hoạch này nhằm cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu triển khai đầu tư xây dựng 500 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024 theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1.500 căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 03/4/2023. Đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, hoàn thành các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi kỳ 05 năm và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.
 

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ triển khai thực hiện việc phát triển nhà ở xã hội đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 11/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể cho chủ đầu tư, người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Quan điểm của UBND tỉnh Quảng Ngãi là việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp phải được lồng ghép vào quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp, dịch vụ…, gắn với phát triển thị trường bất động sản, phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trong từng giai đoạn của địa phương và tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
 
Bản tin trưa ngày 13/6/2024

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng