Tin tức

Sơ kết toàn quốc 01 năm tháo gỡ “điểm nghẽn” của Đề án 06

Thứ hai, 10/06/2024 - 14:20

Ngày 10/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm tháo gỡ "điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì.

 


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 01 năm tháo gỡ "điểm nghẽn' trong triển khai Đề án 06.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những "điểm sáng" của chuyển đổi số trong thời gian qua. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các thành viên Tổ công tác, các bộ, ngành, địa phương triển khai tương đối đồng bộ, tích cực, hiệu quả. Việc triển khai Đề án 06 đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, ngành, địa phương và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. Đề án 06 đã đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đổi mới phương thức quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Qua 01 năm triển khai Công văn 452 của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng cơ bản có sự chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Đối với 23 nhiệm vụ chỉ đạo tại Công văn 452, các bộ ngành đã hoàn thành 01/8 nhiệm vụ chung và 11/15 nhiệm vụ.

 

Điểm cầu Quảng Ngãi.
  
Tại Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan, kể cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác của Chính phủ, Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan đến 05 nhóm nội dung: Pháp lý; hạ tầng công nghệ thông tin; dịch vụ công thiết yếu; dữ liệu; nguồn lực. Qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật. Tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được cập nhật lên phiên bản 2.0 (phiên bản mới nhất), trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, đáp ứng đầy đủ các phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3. Đã triển khai 25/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 và được người dân quan tâm, sử dụng, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tháng sau cao hơn tháng trước; riêng trong tháng 5 năm 2024, các thủ tục thiết yếu có tỉ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công đạt tỉ lệ từ 95% trở lên. Tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận ở cấp tỉnh đạt hơn 99,8%; cấp huyện đạt gần 86%; cấp xã đạt 99,4%.
 
Bản tin trưa 11h30 ngày 10/6/2024, Tiến Công, Mỹ An

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng