Tin tức

Hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ bảy, 11/05/2024 - 12:58

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

 


Tại Đại hội, 173 xã, phường, thị trấn đã hiệp thương cử 6.185 người tham gia 173 Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã khóa mới, với cơ cấu nữ 1.840 người (tỷ lệ 29,75%); Người ngoài Đảng 1.653 người (tỷ lệ 26,73%); Dân tộc 1.665 người (tỷ lệ 26,92%); Tôn giáo 165 người (tỷ lệ 2,67%); Tái cử 3.364 người (tỷ lệ 54,39%); Tham gia mới 2.818 người (tỷ lệ 45,61%). Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn khóa mới đã hiệp thương cử 171/173 Chủ tịch (khuyết chức danh Chủ tịch xã Bình An, huyện Bình Sơn và xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức).

Qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương, nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng, có số lượng, cơ cấu hợp lý, tiêu biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ về nội dung văn kiện và đề án nhân sự của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nên diễn ra thuận lợi và thành công tốt đẹp, thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tại địa phương.

Bản tin trưa 11h30 ngày 11/5/2024, Mai Hạnh, Duy Hưng

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng