Video

Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 18/04/2024 - 20:30

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tại Quảng Ngãi, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng". Từ xã đến thôn đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Có nhiều tấm gương đã tự nguyện hiến đất, tiền của, để chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng