Tin tức

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua một số nội dung

Thứ tư, 17/04/2024 - 14:00

Sáng nay(17/4), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã chủ trì cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Cao Phúc, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

 

Thường trực HĐND tỉnh họp thông qua một số nội dung

Cuộc họp đã thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước và mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 -2030, trong đó giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025. Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và chấp thuận xây dựng dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, đề nghị chỉ đạo, nghiên cứu các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn liên quan đến việc thực hiện nội dung đào tạo đại học, sau đại học. Giao cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện nội dung này đảm bảo theo các quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương.
 

Cuộc họp cũng nghe báo cáo một số nhiệm vụ chủ yếu của Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện từ ngày 03/4/2024 đến ngày 17/4/2024. Trong đó đã hoàn thành việc chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công Kỳ họp thứ 22. Thường trực HĐND tỉnh thực hiện giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2023 và giám sát của các Ban HĐND về nhiều nội dung. Theo dõi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.
 

Cuộc họp cũng cho ý kiến về dự thảo Quyết định, Kế hoạch, Đề cương giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý nuôi trồng, khai thác, chế biến thuỷ sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 -2023”. Cho ý kiến về nội dung giám sát chuyên đề năm 2025 của HĐND tỉnh. Cho ý kiến về công  tác chuẩn bị tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa HĐND tỉnh với Hội đồng trẻ em và đại diện trẻ em tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2024. 
 
Bản tin trưa ngày 17/4/2024, Minh Hiền, Duy Hưng
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng