Tin tức

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng

Thứ ba, 02/04/2024 - 12:58

Sáng ngày 02/4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy đã chủ trì hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Báo Quảng Ngãi và Trường Chính trị tỉnh.

 

Hội nghị trực báo các cơ quan khối Đảng
 
Quý I/2024, các cơ quan Khối Đảng đã bám sát Chương trình công tác năm 2024, Chương trình công tác quý I/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy để tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt các cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15, các Hội nghị Tỉnh ủy; ban hành các văn bản để chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Như đề nghị các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện việc tổng kết và tổng hợp, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, tổ chức hội nghị tổng kết và báo cáo kết quả về công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021 - 2025), tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cho Ban Tổ chức Trung ương theo quy định.
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy nhận định, các nội dung nhiệm vụ quý I/2024 được các đơn vị cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch. Trong quý II/2024, ngoài việc triển khai thực hiện tốt các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan khối Đảng cần tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện các nội dung đã xác định tại Chương trình công tác quý II/2024. Tập trung rà soát các đề án vị trí việc làm để thực hiện chính sách cải cách tiền lương bắt đầu từ ngày 01/7/2024. Tăng cường công tác tham mưu định hướng dư luận. Kịp thời đăng tải những thông tin chính thống để ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các văn bản về công tác xây dựng Đảng theo chỉ đạo của trung ương và phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Các cơ quan cần rà soát lại toàn bộ nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ đã được xác định để thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện cần thiết phục vụ đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đối thoại trực tiếp với Nhân dân năm 2024. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, cho chủ trương, định hướng xử lý có kết quả đối với một số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, vụ việc nổi cộm, phức tạp, bức xúc, kéo dài, có yếu tố đông người liên quan đến an ninh, trật tự. Tiếp tục đôn đốc và tham mưu báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo; vụ việc Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi. Tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân đối với các vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy các biện pháp chỉ đạo xử lý.
 
Bản tin trưa ngày 02/4, Thu Thảo, Thanh Trung
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng