Video

Phát triển du lịch nông nghiệp ở ven đô

Thứ năm, 28/03/2024 - 08:27

Phát triển nông nghiệp kết hợp với làm du lịch là hướng đi được thành phố Quảng Ngãi lựa chọn để phát triển bền vững tại các xã ven đô. Hướng đi này vừa phát huy lợi thế của địa phương, cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng