Tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15

Thứ bảy, 30/03/2024 - 08:10

Ngày 29/3, Tỉnh ủy khai mạc Hội nghị lần thứ 15 để nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương; giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tình hình công tác quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Tỉnh ủy và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp ủy cấp huyện và tương đương.

 

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nêu rõ, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt 9 nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương về nhiều vấn đề quan trọng. Giới thiệu nội dung cốt lõi bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2024 với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng". Bài viết đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.
Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình công tác quý I/2024, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024. Trong 03 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Với những kết quả đạt được trong quý I, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trong quý II năm 2024.

 

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã quán triệt Kết luận số 72 ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13 ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Kết luận số 69 ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng quán triệt Kết luận số 71 ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Chỉ thị số 28 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Quy định số 140 ngày 06/02/2024 của Ban Bí thư về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan đối với các nội dung quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lương Kim Sơn quán triệt Chỉ thị số 27 ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Võ Thanh An quán triệt Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 263 ngày 13/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 46 ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
 

Hội nghị cũng được quán triệt Chỉ thị số 29 ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Kết luận số 70 ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong điều kiện mới.
 

Tiến sĩ Phạm Văn Hồ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực 3 (Đà Nẵng) đã giới thiệu nội dung cốt lõi Bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng 03/02/2024 với tiêu đề: "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng".
 

Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 15 được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 1.300 đại biểu tham dự. Trong đó có hơn 120 đại biểu tại điểm cầu chính tại Hội trường Tỉnh ủy. Gần 1.160 đại biểu tại 15 điểm cầu cấp huyện; Công an tỉnh; Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Hội nghị đã quán triệt những văn bản có nội dung quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Các đại biểu tập trung nghiên cứu, lĩnh hội đầy đủ nội dung quán triệt của Báo cáo viên đối với từng văn bản để về lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa triển khai thực hiện sát với tình hình cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương.  
 
Thời sự tối 19h45 ngày 29/3, Minh Hiền, Duy Hưng, Phúc Hảo
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng