Video

Quảng Ngãi đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm Chuyển đổi số 2024

Thứ hai, 25/03/2024 - 07:35

Chủ đề Chuyển đổi số năm 2024 là “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”. Tại phiên họp lần thứ nhất năm 2024, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đã đề ra 09 nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số bền vững năm 2024. Tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong chuyển đổi số.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng