Video

Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

Thứ ba, 20/02/2024 - 13:16

Đến nay, Quảng Ngãi đã xây dựng, hình thành được hơn 200 chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp, với tổng kinh phí khoảng gần 400 triệu đồng. Các mô hình chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho thấy đã giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây là tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa nông sản đến với các thị trường trong nước và cơ hội để xuất khẩu ra các thị trường trong khu vực.

 


 
Ngành Nông nghiệp tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như: VietGAP, HACCP, ISO.  Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, ưu tiên các doanh nghiệp có tiềm lực, có công nghệ cao.

Hướng dẫn, hỗ trợ lựa chọn, xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ trong đó tập trung vào sản phẩm có thế mạnh của địa phương, hoàn thiện về mặt giá trị sản phẩm (ưu tiên sản phẩm tham gia chương trình OCOP, chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn) phù hợp với điều kiện thực tiễn và định hướng phát triển của địa phương. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện công tác xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng, liên kết sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực nông nghiệp từ các nguồn kinh phí của các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Nâng cao công tác đánh giá, dự báo thị trường, thường xuyên cập nhập, nắm chắc thông tin thị trường cung cầu hàng hóa nông sản. Đây là cơ sở để giúp người nông dân, doanh nghiệp nghiên cứu, điều chỉnh hướng sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường và chủ động tìm đầu ra cho nông sản, là cơ sở thiết lập hợp đồng dài hạn giữa người sản xuất và người chế biến, tiêu thụ.

 
Bản tin trưa 11h30 ngày 20/02/2024.

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng