Tin tức

Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8

Thứ năm, 07/12/2023 - 12:25

Sáng nay 07/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chưa là đảng viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc.

 

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chưa là đảng viên của các công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Hơn 300 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động chưa là đảng viên được truyền đạt các chuyên đề về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Và chuyên đề về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Qua hội nghị giúp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nắm vững những nội dung cốt lõi trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu mỗi đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, hành động thực hiện để đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đi vào cuộc sống. Đặc biệt các công đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các nhiệm vụ chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi khóa 14 và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2023 - 2028./.
 
Bản tin Truyền hình PTQ 11h30 ngày 07/12/2023/Phi Khanh, Lương Triều
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng