Video

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch nông thôn ở Nghĩa Hà

Thứ ba, 05/12/2023 - 07:48

Tỉnh Quảng Ngãi xác định, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển du lịch nông thôn để mang lợi ích kép và bền vững. Giúp các địa phương về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Thu hút cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch. Xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, mô hình này giúp khai thác nguồn lực sẵn có tại địa phương. Tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn. Góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng