Video

Phát triển công dân số để hình thành xã hội số | CÔNG DÂN SỐ

Thứ hai, 20/11/2023 - 14:46

Công dân số được xem là yếu tố nền tảng quyết định sự thành công của chuyển đổi số ở cả 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để phát triển công dân số, thời gian qua, Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được triển khai rộng rãi tại tỉnh Quảng Ngãi. Người dân dần có thói quen ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống, xây dựng xã hội số.


Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng