Tin tức

Công văn chỉ đạo của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Thứ năm, 20/07/2023 - 09:55

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 24/5/2023 về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền. Để công tác thông tin, truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng đạt kết quả, ngày 04/7/2023, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 274/PTTH về việc Tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.


Công văn số 274/PTTH ngày 04/7//2023 của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi. Xem nội dung tại đây.

 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng