Tin tức

Hội thảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX đảng bộ tỉnh

Thứ ba, 29/11/2022 - 21:09

Sáng nay 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các địa phương, đơn vị, đại diện một số trường Đại học trong cả nước. Đồng chủ trì Hội thảo còn có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng.

 

Hội thảo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX đảng bộ tỉnh 
 
Phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX  Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi hơn 1/3 nhiệm kỳ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và tình hình thế giới diễn biến phức tạp. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, những chỉ tiêu về kinh tế - xã hội ở tầm vĩ mô cũng như đối với tỉnh Quảng Ngãi đã có những bước chuyển biến khởi sắc rất đáng khích lệ. Cùng với việc thành công trong khống chế dịch bệnh COVID-19, niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị được củng cố. Tuy nhiên, qua thực tiễn công tác tổ chức thực hiện, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, những điểm nghẽn phát sinh về thực hiện chủ trương, chính sách cũng sự thiếu quyết tâm chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết. Vì vậy, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, với tinh thần đổi mới, dân chủ, sáng tạo, đồng thuận và khát vọng phát triển, tại hội thảo này tôi đề nghị các nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, các sở ban ngành, các địa phương, các đồng chí tham dự hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận một số vấn đề trọng tâm sau. Một là, nhận thức và quán triệt sâu sắc hơn các quan điểm đổi mới của Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị Quyết Đại hội lần thứ XX của tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi, gần nhất là Nghị Quyết 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng bắc trung bộ và duyên hải Miền trung đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Hai là, đánh giá toàn diện những kết quả bước đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trao đổi kinh nghiệm những mô hình hay, cách làm hiệu quả từ các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong việc quán triệt cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ tỉnh cũng như Nghị quyết của các cấp ủy cùng cấp. Ba là, chỉ ra những khó khăn tồn tại hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, phân tích những trở lực trong quá trình phát triển KTXH của tỉnh Quảng Ngãi hiện nay trên các lĩnh vực, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phát triển KTXH, văn hóa, giáo dục, khoa học, phát triển nguồn nhân lực, chỉ rõ những nguyên nhân của những hạn chế trong đó những nguyên nhân chủ quan, cần phải được phân tích làm rõ để có những giải pháp sớm được khắc phục. Bốn là, đề xuất các giải pháp thiết thực để Quảng Ngãi tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, các Nghị Quyết của Trung ương của Bộ Chính trị khóa XIII và đặc biệt là Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tham vấn hiến kế cho Quảng Ngãi kế hoạch phát triển tổng thể KTXH giai đoạn 2025 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, những giải pháp để phát huy hơn nữa vài trò của cả hệ thống chính trị, các giải pháp về phát triển KTXH đặc biệt là hướng phát triển các không gian, động lực tăng trưởng mới, các giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo bức phá nâng cao năng xuất lao động, giải pháp về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, khơi dậy những tiềm năng thế mạnh khát vọng phát triển của tỉnh nhà. Năm là, chia sẻ biểu dương, lan tỏa những kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo trong triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX ở các cấp, các ngành trong thời gian qua, trong đó chú trọng đến cách làm đột phá dám nghĩ dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và khát vọng phát triển của đất nước, của quê hương Quảng Ngãi theo tinh thần kết luận số 14 của Bộ Chính trị.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân
 
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Cần nghiên cứu sâu để thấm nhuần tinh thần Nghị quyết; nghiên cứu càng sâu thì càng thêm phấn khởi, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt. Nhưng cán bộ thấm nhuần chưa đủ. Phải làm cho tinh thần Nghị quyết thấm nhuần trong toàn Đảng, toàn dân, làm cho mọi người thấy hết thắng lợi, khả năng và khó khăn của ta, thấy rõ khả năng của ta to lớn hơn khó khăn nhiều, làm cho mọi người vui vẻ, hăng hái làm tròn nhiệm vụ, vì khi nhân dân vui vẻ, hăng hái thì mọi khó khăn sẽ vượt được”. Thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Quảng Ngãi đã nỗ lực, phấn đấu, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp vừa bảo đảm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả. Từ sau Đại hội XX đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 03 kết luận, 10 nghị quyết chuyên đề, 02 quy chế, 13 đề án, 23 chỉ thị, 23 chương trình, 151 kế hoạch, 09 hướng dẫn, 20 quy chế, 15 quy định, 01 quy trình… để cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh phù hợp với thực tế tình hình của tỉnh. Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch với 149 nhóm nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã dần đi vào thực tiễn, đã có những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 8,29%, đứng thứ 06/14 tỉnh, thành khu vực miền Trung và thứ 03 so với 05 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 34.400 tỷ đồng, vượt 79,6% dự toán Trung ương giao. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 67,4%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 2.797 USD năm 2020 lên 3.836 USD/người năm 2022.
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cho rằng, Bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX còn một số hạn chế đó là, kinh tế có mức tăng trưởng từng bước phục hồi nhưng chưa bền vững, giá trị sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào giá trị của sản phẩm lọc hóa dầu, công nghiệp phụ trợ chế biến chế tạo phát triển chậm, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh cải thiện môi trường đầu tư có mặt còn hạn chế, thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, các thủ tục liên quan về thu hồi đất, bồi thường, tái định cư của các dự án còn kéo dài, vướng mắc chậm được tháo gỡ; vấn đề về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập; việc nâng cao chất lượng giáo dục, y tế nhất là ở các huyện miền núi vẫn còn gặp nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền định hướng dư luận, giải quyết một số nội dung vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc thông tin do báo chí và dư luận xã hội phản ánh có lúc có việc chưa kịp thời. Việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, tiêu cực có thiếu chủ động, công tác xây dựng  tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên nhất là trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn khó khăn, công tác cải cách hành chính tuy đã có nhiều nỗ lực nhưng có mặt còn chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số cấp ủy chính quyền người đứng đầu còn chưa thực sự nêu gương dám nghĩ dám làm, chưa quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.
 
Thời gian đến Tỉnh ủy, ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định bên cạnh những thời cơ thuận lợi thì Quảng Ngãi sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều việc cần phải làm và phải làm tốt hơn nữa. Những kết quả đạt được cũng như những tồn tại hạn chế sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết là bài học giá trị cho Quảng Ngãi trong việc thực hiện nhiệm vụ sắp đến của mình. Những nội dung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã được xác định phải được thực hiện một cách tốt nhất trong nhiệm kỳ này. Tỉnh ủy, ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XX xem đây là cam kết chính trị hết sức trách nhiệm với cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà hướng đến mục tiêu cao nhất đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung. Để thực hiện và đạt được mục tiêu đó, ngoài các nhiệm vụ giải pháp đã có chúng tôi mong muốn tiếp tục sẽ có những giải pháp thiết thực hiệu quả nhất để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong điều kiện tình hình của tỉnh Quảng Ngãi phù hợp với bối cảnh điều kiện tình hình hiện nay đưa Nghị quyết của Đảng thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, biến những mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra thành hiện thực. Do đó ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã phối hợp với Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo cấp tỉnh với chủ đề “Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX trong thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi”. Hội thảo là diễn đàn để quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong và ngoài tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm quý, giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả từ thực tiễn sinh động, phong phú, đồng thời khuyến nghị những định hướng, những giải pháp thiết thực, hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi các nghị quyết góp phần đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.
 
Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi trân trọng và cầu thị lắng nghe những tham luận, ý kiến phát biểu góp ý xác đáng của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đồng chí lãnh đạo. Xem đây là cơ hội, là thời cơ để nhìn nhận đánh giá kết quả lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy cũng như những định hướng nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian đến và quản lý điều hành của chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã có tham luận đánh giá khái quát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội trong 2 năm qua, nhận diện thuận lợi, khó khăn, thách thức trong 3 năm đến. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong 2 năm qua, Quảng Ngãi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, yếu tố con người mà nhất là sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo tỉnh đã góp phần thực hiện việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả đáng mừng. Quảng Ngãi là điểm sáng trong phát triển kinh tế  - xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Quảng Ngãi đã đạt được mục tiêu tỉnh khá của vùng miền Trung. Điều này thể hiện qua một số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng GRDP, GRDP bình quân đầu người, tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ trong GRDP, năng suất lao động bình quân, thu ngân sách.

 
Các tham luận cũng đã đánh giá toàn diện những kết quả bước đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trên tất cả các lĩnh đối với từng cấp, từng ngành, đơn vị, địa phương và những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là gắn với các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã xác định. Các tham luận cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như nhận diện rõ những trở lực trong phát triên kinh tế - xã hội và trên từng lĩnh vực phát triển khác như giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, phát triển nguần nhân lực, xây dựng đảng và hệ thống chính trị…theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đề xuất, hiến kế các giải pháp mang tính khả thi cao để triển khai chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống, mang lại kết quả thành công trong thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ của nhiệm kỳ.
 
 
Cũng nhân dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực với Trường Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
 
Minh Hiền, Thanh Trung/PTQ
 

Thích và chia sẻ bài viết qua

Nhập bình luận của bạn:

Ý kiến bạn đọc ()

Cột phải trênCột phải trên
Lịch phát sóng