CM Xây dựng Đảng

Thứ năm, 14/03/2024 - 08:07

Xây dựng Đảng 13-3-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 28/02/2024 - 18:23

Xây dựng Đảng 28-02-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ ba, 13/02/2024 - 19:00

Xây dựng Đảng 13-02-2024

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 02/10/2023 - 15:00

Cầu nối giữa Đảng với dân

Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là chủ trương được triển khai, thực hiện trong toàn Đảng theo Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị. Xác định sức mạnh của Đảng nằm trong mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. 05 năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Ngãi đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú. Góp phần xây dựng và thực hiện phong cách người đảng viên “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và là cầu nối giữa Đảng với dân.

Thứ tư, 27/09/2023 - 20:30

Xây dựng Đảng 27-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 23/08/2023 - 09:41

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 22/8/2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 09/08/2023 - 18:30

Xây dựng Đảng 09-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ sáu, 07/07/2023 - 08:36

Xây dựng Đảng 06-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng