Xây dựng Đảng

Thứ hai, 02/10/2023 - 15:00

Cầu nối giữa Đảng với dân

Phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đây là chủ trương được triển khai, thực hiện trong toàn Đảng theo Kết luận số 38 ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị. Xác định sức mạnh của Đảng nằm trong mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân và giữa Nhân dân với Đảng. 05 năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng ở Quảng Ngãi đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình nơi cư trú. Góp phần xây dựng và thực hiện phong cách người đảng viên “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và là cầu nối giữa Đảng với dân.

Thứ tư, 27/09/2023 - 20:30

Xây dựng Đảng 27-9-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ tư, 23/08/2023 - 09:41

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 22/8/2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 14/08/2023 - 14:24

Nghệ An kiến nghị xử phạt Công ty có nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi

Liên quan đến vụ việc nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi khi làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến ((Khu Công nghiệp Nam Cấm, đóng tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An đã có kết luận về vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xử phạt theo thẩm quyền đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến.

Thứ tư, 09/08/2023 - 18:30

Xây dựng Đảng 09-8-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 24/07/2023 - 15:37

Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023. Để triển khai thực hiện các bước tiếp theo, ngày 06/7/2023, Ban tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng ban hành Quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023.

Thứ hai, 24/07/2023 - 15:22

Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 15/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023. Để tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, ngày 06/7/2023, Ban tổ chức giải Báo chí về xây dựng Đảng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng chấm Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I - Năm 2023.

Thứ năm, 20/07/2023 - 09:55

Công văn chỉ đạo của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi về tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 201-KH/TU ngày 24/5/2023 về việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền và hình thức tuyên truyền. Để công tác thông tin, truyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng đạt kết quả, ngày 04/7/2023, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi có công văn số 274/PTTH về việc Tập trung tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ và triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Thứ sáu, 14/07/2023 - 09:56

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/BTCTW ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023; để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Thứ sáu, 07/07/2023 - 08:36

Xây dựng Đảng 06-7-2023

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 02/07/2023 - 15:12

Công văn chỉ đạo tuyên truyền Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1394-CV/BTGTU ngày 23/6/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với đại diện cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, ngày 23/6/2023 Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi có Công văn số: 246/PTTH về việc tuyên truyền Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy.

Lịch phát sóng