Chính phủ tuần qua

Chủ nhật, 26/11/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 19/11 - 25/11

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 19/11/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 13/11 - 18/11

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 13/11/2023 - 08:19

Chính phủ tuần qua 04/11 - 11/11

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 05/11/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 29/10 - 04/11

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Thứ hai, 30/10/2023 - 14:57

Chính phủ tuần qua 22/10 - 29/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 22/10/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 15/10 - 22/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 15/10/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 08/10 - 15/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 08/10/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 01/10 - 08/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 01/10/2023 - 16:36

Chính phủ tuần qua 25/9-01/10

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 24/09/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 18/9-24/9

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Chủ nhật, 17/09/2023 - 16:00

Chính phủ tuần qua 11/9-17/9

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi

Lịch phát sóng