Nông thôn giàu đẹp

Thứ sáu, 17/05/2024 - 12:00

Chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Trong điều kiện nguồn lực Nhà nước đầu tư cho xây dựng xã nông thôn mới nâng cao còn hạn chế. Mục tiêu để về đích xã nông thôn mới nâng cao của các địa phương là khó đạt được, bởi số tiêu chí các xã đạt được còn thấp. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh đã huy động sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người dân chung sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Một kết quả khá ấn tượng đối với xã thuần nông có điểm xuất phát thấp.

Chủ nhật, 12/05/2024 - 20:30

Cung ứng phân bón trả chậm, giúp nông dân phát triển sản xuất

Cung ứng phân bón trả chậm, giúp nông dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất. Chương trình liên kết với doanh nghiệp cung ứng phân bón theo hình thức trả chậm tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân đầu tư sản xuất. Tiếp cận và sử dụng vật tư nông nghiệp bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, góp phần tăng năng suất cây trồng. Sau 05 năm thực hiện, chương trình đã giúp hàng ngàn hộ nông dân trong toàn tỉnh yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần vào thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Thứ tư, 08/05/2024 - 20:30

Hiệu quả từ camera giám sát an ninh tại xã nông thôn mới

Từ khi được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 đến nay, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh không ngừng nỗ lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Một trong những tiêu chí mà địa phương nỗ lực thực hiện có hiệu quả là tiêu chí số 19 về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Có được kết quả này là nhờ địa phương triển khai thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Tịnh Phong là điểm sáng của tỉnh trong thực hiện mô hình camera giám sát an ninh tại xã nông thôn mới.

Thứ tư, 24/04/2024 - 20:30

Lợi ích từ phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Lợi ích từ phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Du lịch nông thôn là loại hình du lịch dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn với các giá trị văn hóa, cảnh quan của địa phương. Đây được coi là hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn tạo ra các sản phẩm du lịch đặc thù, hấp dẫn. Trong thời gian qua, phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng đã được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn và triển khai thực hiện. Những mô hình du lịch này không chỉ làm thay đổi bộ mặt của nông thôn mà còn tạo ra rất nhiều giá trị, góp phần bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Nâng cao trình độ dân trí, tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân, đưa kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững.

Thứ năm, 18/04/2024 - 20:30

Lan tỏa phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tại Quảng Ngãi, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và được các tầng lớp Nhân dân đồng tình ủng hộ. Với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng". Từ xã đến thôn đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Có nhiều tấm gương đã tự nguyện hiến đất, tiền của, để chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.

Thứ sáu, 12/04/2024 - 08:11

Khởi sắc ở xã nông thôn mới miền núi

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn của huyện Bình Sơn. Bình An có điểm xuất phát khá thấp khi bắt tay xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, xã Bình An đã nỗ lực hoàn thành 19 tiêu chí và được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Diện mạo có nhiều khởi sắc. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Thứ năm, 04/04/2024 - 20:30

Tịnh Long hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Tịnh Long là xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã tích cực tập trung huy động mọi nguồn lực củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí với quyết tâm phấn đấu về đích xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo đúng kế hoạch. Địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao.

Thứ bảy, 30/03/2024 - 08:34

Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Sau khi đạt xã nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí để xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao. Nhiều địa phương trong tỉnh đã có cách làm hay, sáng tạo, nỗ lực phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Tiếp tục khơi dậy sức mạnh trong dân để thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phát huy dân chủ, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng đang là cách làm mang lại hiệu quả rõ rệt tại các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thứ năm, 28/03/2024 - 08:27

Phát triển du lịch nông nghiệp ở ven đô

Phát triển nông nghiệp kết hợp với làm du lịch là hướng đi được thành phố Quảng Ngãi lựa chọn để phát triển bền vững tại các xã ven đô. Hướng đi này vừa phát huy lợi thế của địa phương, cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho nông dân, vừa xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Thứ năm, 14/03/2024 - 08:02

Phát triển điểm du lịch cộng đồng rừng dừa nước Tịnh Khê

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng đang được nhiều địa phương ở Quảng Ngãi lựa chọn. Hướng đi góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn. Tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, điểm du lịch cộng đồng rừng dừa nước đi vào hoạt động chưa đầy 01 năm đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài tỉnh. Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn và giúp địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang thương mại, dịch vụ.

Thứ năm, 07/12/2023 - 08:54

Lan tỏa phong trào khởi nghiệp từ chương trình OCOP

Quảng Ngãi hiện có 166 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Trong đó, phần lớn chủ thể sản xuất đều là những người trẻ. Dám nghĩ, dám làm, ứng dụng công nghệ kỹ thuật vào sản xuất, quan tâm đến mẫu mã, xây dựng thương hiệu và biết dựa trên nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đây là lợi thế khi người trẻ tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Phong trào khởi nghiệp từ chương trình OCOP đã lan tỏa mạnh mẽ tại các địa phương trong tỉnh.

Lịch phát sóng