Chuyển đổi số

Thứ sáu, 21/10/2022 - 10:09

Bảo hiểm xã hội số

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/10/2022 - 10:37

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 12/10/2022 - 10:29

Quảng Ngãi đã thành lập 1.097 tổ công nghệ số cộng đồng

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ sáu, 30/09/2022 - 10:45

Chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Chủ nhật, 25/09/2022 - 12:57

Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Thứ tư, 21/09/2022 - 09:59

Chuyển đổi số là gì?

Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

Lịch phát sóng